Läs engelska på PREO Utbildning

Ämnet engelska riktar sig till elever som vill lära sig det engelska språket från grunden. Här lär du dig skriva, tala, och förstå språket i din egen takt.

Kontakta oss!

Engelska kurs

Du lär dig att tala, skriva och förstå engelska, utefter dina förutsättningar och i din takt. Vi anpassar studieinnehållet efter dig för att du på bästa sätt ska kunna lära dig det engelska språket och använda det i att kunna tolka innehåll och formulera dig.

All undervisning sker på engelska. Kursen är uppdelad i 4 delkurser där 1:a delkursen vänder sig till nybörjare. Här övar eleven till att börja med, på att uttrycka sig på engelska i vardagliga situationer.

Läsa, lyssna och förstå:
För att du som elev ska kunna lära dig att läsa, lyssna och förstå – kommer kursen erbjuda en rad olika sätt att öva språket på, som till exempel: dialoger tillsammans, beskrivningar av olika ting och situationer, diskussioner, texter, skönlitteratur, filmer och berättelser.

Efter utbildningen:
Du kommer att utvecklas i att delta i samtal och diskussioner och att kunna skriva. Målet är att du som elev ska vara bekväm i att kunna föra ett flytande samtal, vara tydlig och kunna ställa följdfrågor utan förhinder.

Kurskrav:
Betyg ges från A-E. Betyget F innebär underkänt. I kursplanen finns riktlinjer för betygssättning som vi följer.

Kurskod: GRNENG2 – Poäng: 600 – Kursen är uppdelad i 4 delkurser:
Engelska delkurs 1 (GRNENGA): 100 poäng
Engelska delkurs 2 (GRNENGB): 100 poäng
Engelska delkurs 3 (GRNENGC): 200 poäng
Engelska delkurs 4 (GRNENGD): 200 poäng

Jag vill veta mer!

Hitta PREO Utbildning

Kopparbergsvägen 17, Västerås
08-12003030
kontakt@preoutbildning.se