ኣብ ሽወደን ሓድሽ ዝመጻእካ ምስ እትኸውን? ፕሪዮ ክሕግዘካ እዩ!

ናብ ሽወደን ዝመጻእኩም ሓደስቲ ብምዃንኩም መጠን፡ ብዙሕ ክትፈልጥዎ ዝግበኣኩም ነገራት ኣሎ። ንዝተፈላለዩ መንግስታዊ ትካላት ዝምልከት ሓበሬታ፡ ክትደልዩ ትኽእሉ። ጽቡቕ ስራሕ ንምርካብን ጽቡቕ ትምህርቲ ንምምራጽን፡ ሓገዝ ክትደልዩ ትኽእሉ። ናይ ቋንቋ ድጋፍ፡ ሓበሬታ ብዛዕባ ሕብረተ-ሰብ ወይ ውን ካልእ ሓገዝ ከድልየኩም ይኽእል። ኣብ ሕብረተ-ሰብ ንምጽንባር እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ መፍቲሕ ቋንቋ እዩ። ኣብ ቤት-ትምህርቲና፡ ቤት-ትምህርቲ ፕሪዮ፡ ኣብቲ እንዳልዎ ናይ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (SFI) ብምስታፍ ቋንቋ ሽወደን ንኽትመሃሩ ንሕግዘኩም።

ተወከሱኒ!

New in Sweden? Read in your own language.

ሓድሽ ኣብ ሽወደን?

ኣብ ቤት-ትምህርቲ ፕሪቶ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ብዙሕ ቋንቋታት ዝዛረቡ ኮይኖም፡ ቀንዲ ተልእኾና ከኣ፡ ቅኑዕ ሓበሬታ ብቕኑዕ መንገዲ ከምዝተሓላለፍ ብምግባር፡ ብንጹርን ቅኑዕን መንገዲ ኣንፈት ከነትሕዘኩም ዝብል እዩ። ሕቶታትኩም ብ-ኢመይል፡ ቴለፎን ክትልእኩልና ወይ ውን ኣብ እዋን ናይ ስራሕ ሰዓታትና መጺእኩም ብኣካል ክትሓቱና ትኽእሉ ኢኹም። ንሕና ውን ሕቶታትኩም ብቑልጡፍ ክንምልሰልኩም ምእንቲ፡ ዝከኣለና ክንገብር ኢና።

መንበሪ-ገዛ ክትረኽቡ፡ ካብ ማዕከን ማሕበራዊ-ውሕስነት (Försäkringskassan)፡ በዓል መዚ ጉዳያት ኢሚግረሽን (Migrationsverket) ወይ ውን ካብ ቤት-ጽሕፈት ኣማጻእቲ ስራሕ (arbetsförmedlingen) ዝመጽኣኩም ፎርም ክትመልኡ; ሓገዝ ትደልዩ ትኾኑ። ዘለኩም ሕቶታት ነዓና ንፕሪዮ ክትሓቱና ማዕጾና ከፊትና ንጽበየኩም!

ተወከሱኒ!

Hitta PREO Utbildning

Kopparbergsvägen 17, Västerås
08-12003030
kontakt@preoutbildning.se