Svenska som andraspråk - PREO Utbildning

Ämnet svenska som andraspråk riktar sig till elever som slutfört SFI utbildning och vill utveckla sina språkkunskaper för att komma vidare i samhället och arbetslivet.

Kontakta oss!

Svenska som andraspråk

Ämnet svenska som andraspråk ger dig med annat modersmål än svenska, möjligheten att utveckla din kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en väg till att inhämta ny kunskap, klara av vidare studier samt ta aktiv del i samhällsfrågor och arbetslivet.

Läsa, lyssna och förstå:
För att du som elev ska kunna lära dig att läsa, lyssna och förstå det svenska språket på ett mer avancerat sätt – kommer kursen erbjuda en rad olika sätt att öva språket på, som till exempel: diskussioner tillsammans, skönlitteratur, samtal om olika ämnen samt kunna redogöra och sammanfatta dessa.

Efter utbildningen:
Du kommer att utvecklas i att kunna delta i mer avancerade diskussioner och föra samtal med din ökade kunskap av det svenska språket.

Kunskapskrav:
Betyg ges från A-E. Betyget F innebär underkänt. I kursplanen finns riktlinjer för betygssättning som vi följer.

Kurskod: GRNSVA2 – Poäng: 700 – Kursen är uppdelad i 4 delkurser:
Svenska som andraspråk delkurs 1 (GRNSVAA): 100 poäng
Svenska som andraspråk delkurs 2 (GRNSVAB): 200 poäng
Svenska som andraspråk delkurs 3 (GRNSVAC): 200 poäng
Svenska som andraspråk delkurs 4 (GRNSVAD): 200 poäng

Jag vill veta mer!

Svenska som andraspåk

Hitta PREO Utbildning

Kopparbergsvägen 17, Västerås
08-12003030
kontakt@preoutbildning.se